<body> Sunday, December 11, 2005
Yays. Now I got so many channels to blog.
Yays. Now I got so many channels to blog. My own blog, harmoc blog, class blog, some shared blogs...but here i am to warn you all. Linli was talking about bringing some seniors to visit us this coming tues!! So everyone be on your guard. and rites, this tues we're extending harmoc for one hour. SOrry for late notice and extra sorry for pple who don't see this. But i'm sure you all don't mind rites. I hope. hahas. tmr painting banner and i still got no idea wad design can be used. I'm going to cheat and search around online.

Btw. xueyi if you see this, when are the confirmed dates of busking? I'm sure busking is correct this time!! I mean the spelling. and hors, do you mind changing the sectionals information and stuff? if not free or need details wadeva, come find me!! I'm just writing this here coz i'm positive i'll forget to ask you after i get off the computer.

Happy holidays to all!!

Esther
music played by Esther Goh @ 9:22 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong