<body> Saturday, May 20, 2006
end of elections... passing on...
hihi all! ^^
first time posting here..
hmmm..... election is over!!! *mixed feelings here.. happy that we've passed down to a happy, capable bunch of ppl.. but sad that harmoc is over.. *sobs*
haiz.. no point getting emotional.. must start mugging liao... *sianz

erm.. i just want to wish the new exco good luck! we've chosen you all because we think you all are capable and can do it. so JIA YOU!!!
to all J1s, support ur exco like how you all supported us! work together! get GOLD with HONOURS!!!! hehe ^^ 0h yesh, dun forget Mr Soon too. MUST respect him! Get to KNOW him! be HAPPY!!!
to darling J2s, thank you all for working hard with me the past year. its great to play together as a band^^ really enjoyed it. thank you all for enduring my mood swings.. hehe *blush*

okie... that's about it. yesh. so... jiayou everyone! Let's make Harmoc a really ENJOYABLE cca!!! ^^

yunting
music played by ~ting~ @ 11:02 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong