<body> Wednesday, June 14, 2006
JTS
move this post up to remind all j2 seniors:

JTS

Paiseh, jts will be on next fri, 16.06.06. Will be in school from 10am to 12pm! We'll be catering food. :D Contrast with fish and co and marche and sakae. -.-" But with catered food, more juniors (hopefully) will turn up, seniors will prefer more interaction to more expensive food, right...RIGHT?? anyway, with catering you all can get your guang3 dong1 chao3 mian4 (fav right), then got fish (not much diff from fish and co eh? anyway all fishes) and a variety of food. HMMM. okay with it?Seniors, don't pangseh us okkkk. must come.

THIS MESSAGE GOES OUT TO ALL INCUMBENT COLLEGE 1 MEMBERS:

By decree of the president and the treasurer, all members have to pay $20 for club fund(nope it isnt going into our pockets...). It is supposed to last us until next year before we con/hound/cheat/bluff next year's college 1 members for money. Yippee, that's all i got to say. remember to pay up!!!! if not loanshark will come after spongebob square pants.
music played by Biorep_Junk @ 1:51 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong