<body> Tuesday, June 06, 2006
stuff to add on
oh ya. also i remind pple to bring plug? coz the plug there not gd for many stuff. pls indicate what you can bring. thanks. I bringing cards! erms. haha. i can bring garbage bags/napkins/utencils. but i not sure enough nots. just bring to add the numbers lahs. Junk today asked a few pple to bring skewers and containers and stuff liaos.

J2 SLs, pls help indicate here who are going from your section in J2s so we can better estimate how much we can spend. But i heard the student fund got some money...lalalala~

J1, can confirm JTS date?

Xueyi, i'll be coming late. got peer tutoring at 12pm in school. =( pls buy gd food.

Hongpei suggests...buy chocolate which we can melt over mashmellow and also cheese (if budget allows!) to put over...ANYTHING! i love cheese =)

Wishlist
Play bridge
play mahjong
play xbox
cycle
play water
play sand
bury someone in sand (hehehehehes)
SCREAM TO THE WAVES
eat gd food
lie around and slack
watch sunset/sunrise
watch stars
fishing
cook fish (ok, a bit far-fetched already)

HOHOHOHOHOOHOHOHOH

esther
music played by Esther Goh @ 10:12 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong