<body> Thursday, November 23, 2006
harmoc chalet
Hey,

In case you don't already know, harmoc chalet will be on 7th 8th dec (thur, fri), coasta sands pasir ris. Please do come!!
Anyway, in these two days, i attended this cca workshop in school, and i thought ms lum brought up something interesting. She told us, we might have the fastest car and the best driver in the world, but if we don't have any fuel in the car, the car wouldn't be able to run. So you guys are the fuel!! We need you there, or we wouldn't be able to get far during practices. So please come for both the chalet and the practices if possible can?

Anyway, please please please blog to make this more alive! If you haven't already been added/you forgot your username or password, can you tell me/tag with your email address, i will add you onto the memberlist.

Right, bye for now, enjoy your hols! :)
music played by joanne @ 5:41 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong