<body> Monday, March 05, 2007
all i ask of you (updated with lyrics)Phantom Of The Opera - All I Ask Of You Lyrics

No more talk of darkness, forget these wide-eyed fears; I'm here, nothing can harm you, my words will warm and calm you.
Let me be your freedom,let daylight dry your tears;I'm here, with you, beside you,to guard you and to guide you.

Say you'll love me ev'ry waking moment;turn my head with talk of summertime. Say you need me with you now and always;promise me that all you say is true,that's all I ask of you.

Let me be your shelter, let me be your light;you're safe, no one will find you,your fears are far behind you.

All I want is freedom,a world with no more night;and you, always beside me,to hold me and to hide me.

Then say you'll share with me one love, one lifetime;let me lead you from you solitude.Say you need me with you, here beside you,anywhere you go, let me go too,that's all I ask of you.

Say you'll share with me one love, one lifetime.Say the word and I will follow you.

Share each day with me, each night, each morning.

Say you love me...

You know I do.

Love me, that's all I ask of you. Anywhere you go let me go too Love me...that's all I ask of
you.


---
Hey guys, i tried to post the sarah brightman's version but it just doesn't appear on the blog. :( Probabaly sth to do with the new blogger/old blogger thing. Emm, this video...i posted it before (if you remember?). Just to provide more options.
music played by joanne @ 10:05 AM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong